Årsmøte 2024 avholdes tirsdag 30. januar

klokken 20.00 på Pippira.

 

Sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet.